Fokkerlid
15€
Nieuw fokkerlid + Cattery registratie
30€
Nieuw Fokkerlid + Cattery overdracht
25€
Steunend lid
20€
Familielid
10€
Fokker Internationaal
25€
Cattery overdracht
15€
Stambomen
11€
Cattery registratie
15€