– Leden krijgen op een show georganiseerd door FvK een korting van 3€ per ingeschreven kat.
– Een parallel systeem voor de kampioenregistratie zodat je niet super ver moet reizen om je kat Europees of Wereldkampioen te laten worden.
– Een leuke en toffe sfeer op de shows ( en niet alleen op eigen shows)
Wil je graag lid worden van onze vereniging, download dan de aanvraag lidmaatschap bij menu “Documentatie” en stuur dit, volledig ingevuld naar:

FvK vzw, Heerbaan, 78, 2530 Boechout.


Fokkerlid
15€
Nieuw fokkerlid + Cattery registratie
30€
Nieuw Fokkerlid + Cattery overdracht
25€
Steunend lid
20€
Familielid
10€
Fokker Internationaal
25€
Cattery overdracht
15€
Stambomen
13€
Cattery registratie
15€